Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Οργάνωση. Βελτιστοποίηση. Υλοποίηση.

Ένα νέο όραμα για το ναυτιλιακό λογισμικό

Βιωσιμότητα και απεξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων λογισμικού της ABS Wavesight βοηθά τους υπευθύνους επιχειρήσεων στόλου να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα και να ενισχύσουν τις πρωτοβουλίες ESG.

Λειτουργική ασφάλεια και σιγουριά

Η ασφάλεια είναι μέρος της ταυτότητας της ABS Wavesight. Αποκτήστε πρόσβαση σε δεδομένα διαχείρισης προσωπικού, κινδύνους περιουσιακών στοιχείων και απόδοσης στόλου σε ένα σημείο με ασφάλεια.

Χρήσιμα συγκεντρωτικά και λεπτομερή δεδομένα

Όλα τα δεδομένα των πλοίων σας και αναλυτικά δεδομένα τρίτων συγκεντρώνονται σε ένα σημείο, ώστε να κατανοείτε ποια θα είναι η απόδοση του στόλου σας σε οποιοδήποτε περιβάλλον, περιοχή ή κανονιστικό σημείο ελέγχου.

Βελτιωμένη κερδοφορία

Βελτιστοποιήστε τις πορείες σε πραγματικό χρόνο, ώστε να λαμβάνετε εμπεριστατωμένες αποφάσεις για τις λειτουργίες, με αποτέλεσμα βελτιωμένα περιθώρια κέρδους, μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και χαμηλότερες εκπομπές.

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας

My Digital Fleet

Βελτιστοποίηση στην ξηρά

Nautical Systems

Οργάνωση εντός του πλοίου

eLogs

Ηλεκτρονική τήρηση αρχείων

Λήψη καλύτερων αποφάσεων
Σύνδεση όλων των δεδομένων σας
Ενίσχυση βιώσιμων αποτελεσμάτων

Το εργαλείο My Digital Fleet της ABS Wavesight είναι η μοναδική προσαρμόσιμη πλατφόρμα διαχείρισης κινδύνου η οποία ενσωματώνει απρόσκοπτα δεδομένα, προκειμένου να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για βιώσιμες επιχειρήσεις και μείωση των λειτουργικών κινδύνων.

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας
Εγγύηση ασφάλειας
Ενίσχυση της απόδοσης

Το αξιόπιστο λογισμικό και οι λύσεις διαχείρισης συμμόρφωσης της εταιρείας μας υποστηρίζουν τη γρηγορότερη, περισσότερο ακριβή λήψη αποφάσεων, που βοηθά τις ναυτιλιακές και υπεράκτιες εταιρείες.

Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων
Αντιγραφή δεδομένων
Κρυπτογραφημένη αποθήκευση

Το εργαλείο ABS Wavesight eLogs είναι μια ισχυρή ψηφιακή λύση που αντικαθιστά τα παραδοσιακά ημερολόγια πλοίου από χαρτί και δίνει νέα διάσταση στη διαχείριση συμμόρφωσης.

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας

Βελτιστοποίηση στην ξηρά

My Digital Fleet

Το εργαλείο My Digital Fleet της ABS Wavesight είναι η μοναδική προσαρμόσιμη πλατφόρμα διαχείρισης κινδύνου η οποία ενσωματώνει απρόσκοπτα δεδομένα, προκειμένου να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για βιώσιμες επιχειρήσεις και μείωση των λειτουργικών κινδύνων.

Λήψη καλύτερων αποφάσεων
Σύνδεση όλων των δεδομένων σας
Ενίσχυση βιώσιμων αποτελεσμάτων

Οργάνωση εντός του πλοίου

Nautical Systems

Το αξιόπιστο λογισμικό και οι λύσεις διαχείρισης συμμόρφωσης της εταιρείας μας υποστηρίζουν τη γρηγορότερη, περισσότερο ακριβή λήψη αποφάσεων, που βοηθά τις ναυτιλιακές και υπεράκτιες εταιρείες.

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας
Εγγύηση ασφάλειας
Ενίσχυση της απόδοσης

Ηλεκτρονική τήρηση αρχείων

eLogs

Το εργαλείο ABS Wavesight eLogs είναι μια ισχυρή ψηφιακή λύση που αντικαθιστά τα παραδοσιακά ημερολόγια πλοίου από χαρτί και δίνει νέα διάσταση στη διαχείριση συμμόρφωσης.

Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων
Αντιγραφή δεδομένων
Κρυπτογραφημένη αποθήκευση

Πλεονεκτήματα ανά ρόλο

Η ABS Wavesight προσφέρει ένα επίπεδο λεπτομέρειας, το οποίο ενημερώνει και προσφέρει δυνατότητες με ολιστικό τρόπο στα άτομα που έχουν ηγετικούς ρόλους στην εταιρεία σας.

ένας άνδρας ινδικής καταγωγής με μούσι στέκεται χαμογελαστός μπροστά στην κάμερα, ενώ βρίσκεται σε έναν κοινόχρηστο χώρο ενός γραφείου θαλάσσιων μεταφορών.

Υπεύθυνοι διαχείρισης

Μην περιμένετε να αντιδράσετε. Αντ' αυτού, εξοπλιστείτε και ενημερωθείτε για να διαχειριστείτε τον κίνδυνο προδραστικά. 

 • Ψηφιοποιήστε τις λειτουργίες συνδέοντας τα συστήματα εντός του πλοίου με αυτά στην ξηρά 
 • Τηρήστε τη συμμόρφωση και βελτιώστε τη διαθεσιμότητα των περιουσιακών στοιχείων σε όλο τον στόλο
μια επιχειρηματίας αφρικανικής καταγωγής κάθεται σε ένα γραφείο και χαμογελά κοιτώντας την κάμερα. Φορά γυαλιά και χαμογελά, ενώ κάθεται στο γραφείο της σε μια εταιρεία θαλάσσιων μεταφορών.

Πλοιοκτήτες

Συλλέξτε και χρησιμοποιήστε δεδομένα που έχουν παραχθεί από AI, για να βελτιώσετε την απόδοση στο σύνολο του στόλου σας. 

 • Αξιολογήστε την απόδοση και βελτιστοποιήστε τις λειτουργίες, με τη βοήθεια χρήσιμων πληροφοριών που βασίζονται σε δεδομένα 
 • Υπολογίστε βασικούς περιβαλλοντικούς δείκτες μέτρησης και παρουσιάστε σχετικές αναφορές σε εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη
ένας νεαρός χαμογελαστός άνδρας που φορά προστατευτικό κράνος γράφει επάνω σε ένα ντοσιέ με συνδετήρα, ενώ στέκεται ανάμεσα σε εμπορευματοκιβώτια σε έναν τερματικό σταθμό θαλάσσιων μεταφορών.

Ναυλωτές

Ενισχύστε τις προσπάθειές σας για απεξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες και βιωσιμότητα με δείκτες μέτρησης πλεύσης σε πραγματικό χρόνο. 

 • Ολιστική επιθεώρηση των λειτουργιών και της απόδοσης των πλοίων 
 • Μειώστε την κατανάλωση καυσίμου και την ένταση άνθρακα σε όλη την πλεύση

Βρίσκουμε λύσεις για τις ανάγκες των πελατών

  Δυναμική καθοδήγηση διαδρομών, με χρήσιμες πληροφορίες για την πορεία, την ταχύτητα και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, για εμπεριστατωμένη λήψη λειτουργικών αποφάσεων και μεγιστοποίηση των περιθωρίων κέρδους. 


  40% πιο ακριβείς πλεύσεις με αποφυγή δυσμενών καιρικών συνθηκών 


  10 χιλ. $+ εξοικονόμηση κόστους ανά πλεύση

  Εξερευνήστε τα προϊόντα μας

  Παρακολούθηση και συγκριτική αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο των καυσίμων, των εκπομπών και των δεδομένων απορριμμάτων, για διαφάνεια στη σύνταξη αναφορών και στην υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. 


  3% πραγματικής βελτίωσης του βαθμού δείκτη έντασης άνθρακα (CII)


  4 MT εξοικονόμηση καυσίμων ανά ημέρα

  Εξερευνήστε τα προϊόντα μας

  Ενοποιημένη διαχείριση των δραστηριοτήτων ναυτιλιακών προμηθειών και ελέγχου αποθέματος, για αποτελεσματικές, οικονομικά αποδοτικές και συμμορφούμενες διαδικασίες.


  3 εκατομμύρια $+ ετήσια μείωση του κόστους, μέσω βελτιωμένης διαχείρισης αποθέματος


  100.000 $ σε αποφυγή κόστους από διακοπές λειτουργίας

  Εξερευνήστε τα προϊόντα μας
  Back to top