Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

KONSOLIDERT TØRRDOKKADMINISTRASJON

Drydock Manager

[field.image:entity:field_media_image:entity:alt]

Hvordan utnytter jeg tiden i tørrdokk mest effektivt?

Utilstrekkelig gjennomføring av tørrdokk kan resultere i tapt tid og inntekt. Med Nautical Solutions Drydock Manager kan du sikre at tiden i tørrdokk gjennomføres punktlig og i henhold til budsjett ved hjelp av egengenererte spesifikasjoner, tilrettelegging for budrunder og forhandling og automatiske oppdateringer av vedlikeholdsplaner.

Nyskapende funksjoner

skjermbilde av siden med Mobile Drydock-fliser viser meny til venstre og 19 fargede knapper merket med forskjellige tørrdokkoppgaver.

Tørrdokk-spesifikasjon

Automatisk generert for hvert verft som en komplett pakke, noe som gjør det mulig for brukere å sende konkurransedyktige bud til flere verft.

skjermbilde av startsiden til Mobile Drydock i lys modus viser en meny til venstre med seks inndelinger: én merket med jobbnummer, andre merket Job Summary (Jobbsammendrag), Budget (Budsjett), All Jobs (Alle jobber), Quick Links (Hurtiglenker) og Job Analysis (Jobbanalyse).

Vedlikeholdshistorikk

Konsoliderte og detaljerte bud og tørrdokkhistorikk styrker forhandlingsevnen når den endelige kostnadsvalideringen og oppgjøret for tørrdokken skal utføres.

skjermbilde av startsiden til Mobile Drydock i lys modus viser en meny til venstre med seks inndelinger: én merket med jobbnummer, andre merket Job Summary (Jobbsammendrag), Budget (Budsjett), All Jobs (Alle jobber), Quick Links (Hurtiglenker) og Job Analysis (Jobbanalyse).

Konsolidert tilgang

Enhetlig tilgang til og synlighet av alle opplysninger som er nødvendige for å administrere gjennomføring av tørrdokk og budsjett.

skjermbilde av startsiden til Mobile Drydock i lys modus viser en meny til venstre med seks inndelinger: én merket med jobbnummer, andre merket Job Summary (Jobbsammendrag), Budget (Budsjett), All Jobs (Alle jobber), Quick Links (Hurtiglenker) og Job Analysis (Jobbanalyse).

Nyskapende funksjoner

skjermbilde av siden med Mobile Drydock-fliser viser meny til venstre og 19 fargede knapper merket med forskjellige tørrdokkoppgaver.

Tørrdokk-spesifikasjon

Automatisk generert for hvert verft som en komplett pakke, noe som gjør det mulig for brukere å sende konkurransedyktige bud til flere verft.

skjermbilde av startsiden til Mobile Drydock i lys modus viser en meny til venstre med seks inndelinger: én merket med jobbnummer, andre merket Job Summary (Jobbsammendrag), Budget (Budsjett), All Jobs (Alle jobber), Quick Links (Hurtiglenker) og Job Analysis (Jobbanalyse).

Vedlikeholdshistorikk

Konsoliderte og detaljerte bud og tørrdokkhistorikk styrker forhandlingsevnen når den endelige kostnadsvalideringen og oppgjøret for tørrdokken skal utføres.

skjermbilde av startsiden til Mobile Drydock i lys modus viser en meny til venstre med seks inndelinger: én merket med jobbnummer, andre merket Job Summary (Jobbsammendrag), Budget (Budsjett), All Jobs (Alle jobber), Quick Links (Hurtiglenker) og Job Analysis (Jobbanalyse).

Konsolidert tilgang

Enhetlig tilgang til og synlighet av alle opplysninger som er nødvendige for å administrere gjennomføring av tørrdokk og budsjett.

skjermbilde av startsiden til Mobile Drydock i lys modus viser en meny til venstre med seks inndelinger: én merket med jobbnummer, andre merket Job Summary (Jobbsammendrag), Budget (Budsjett), All Jobs (Alle jobber), Quick Links (Hurtiglenker) og Job Analysis (Jobbanalyse).

Oppdag andre muligheter

Voyage Manager

ABS Wavesight Nautical Systems Voyage Manager muliggjør reiseplanlegging og overholdelse av en rekke industri- og miljøforskrifter via enkle middagsrapporter og innhenting av hendelsesdata.

Document Manager

ABS Wavesight Nautical Systems Document Manager System kan integreres med alle NS-moduler for administrasjon, styring, distribusjon og kontroll av kritisk sikkerhets- og driftsdokumentasjon. Document Manager sørger for at nødvendig dokumentasjon er lett tilgjengelig og korrekt delt.

Crew and Payroll Manager

ABS Wavesight Nautical Systems Crew and Payroll Manager støtter en helhetlig prosess for personaladministrasjon for tidsplanlegging og kompensasjon av mannskap, samt sporing av utdanning og kvalifikasjoner.

Trenger du mer hjelp?

Få en omvisning i Nautical Systems med en av ekspertene våre for å se hvordan det fungerer med egne øyne.

Kontakt oss
Back to top