Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ELEKTRONISK LOGGBOKLØSNING

eLogs

Kraftig. Enkel. Pålitelig.

en ung kvinne av asiatisk herkomst, IT-ingeniør, peker på én av tre dataskjermer mens en ung mann av afrikansk herkomst sitter ved skrivebordet foran et tastatur.

eLogs’ funksjoner

Forenklet loggføring

ABS Wavesight eLogs er et sømløst automatisk forretningsverktøy for dagens digitale flåte som erstatter papirloggbøker for å forenkle dataregistrering, redusere driftskostnader, forbedre dataenes pålitelighet og forbedre overholdelse av regler.

Global gjenkjennelighet

eLogs er utviklet i henhold til IMO Marine Environment Protection Committee (MEPC) -standardene, og retter seg etter prinsippene i SOLAS og BWM-konvensjonen, støttes av American Bureau of Shipping, og overholder MARPOL- og SOLAS-reglene.

Hackingbeskyttet og sikker

De digitale dataene har full brukersporbarhet med sikker revisjon og oppbevaring av opprinnelige innlegg og registrering av alle tillegg. De loggføres, lagres og beskyttes mot uautorisert bruk, noe som sikrer varighet og integritet.

Omfattende funksjoner

eLogs erstatter tradisjonelle loggbøker og forbigår begrensningene med papirbasert loggføring ved å forenkle de administrative funksjonene, rette selvmotsigelser og brukerfeil og forbedre produktiviteten.

Med en omfattende portefølje av mer enn 20 støttede loggbøker kan ABS Wavesight eLogs hjelpe deg med overgangen til en papirløs metode for loggføring som er kryptert, sporbar og manipulasjonssikker. De mest populære eLogs inkluderer:

en profesjonell mann av afrikansk herkomst sitter ved et tastatur på et skrivebord. Ved siden av dataskjermen ligger en smarttelefon, nettbrett i etui og bærbar datamaskin.

Oljeloggbok 
Del I og II

Loggfør operasjoner i maskinrom og last-/ballastoperasjoner nøyaktig i samsvar med MARPOL tillegg I.

Mer info

Avfallsloggbok

Sikre overholdelse av regler under MARPOL tillegg V for å redusere avfall fra skip dumpet i havet.

Mer info
to uidentifiserte profesjonelle sitter foran en bærbar datamaskin på et skrivebord. Den ene peker på skjermen mens vi ser på holografiske bilder bestående av skjermbilder med diagrammer over verdenskart og hjerner og forskjellige datadiagrammer.

Reiseloggbok

Samle inn og analyser data fra utslipp av drivhusgasser (GHG) for å tilfredsstille obligatoriske EU MRV og IMO DCS-krav.

Mer info
en profesjonell mann av afrikansk herkomst sitter ved et tastatur på et skrivebord. Ved siden av dataskjermen ligger en smarttelefon, nettbrett i etui og bærbar datamaskin.

Oljeloggbok 
Del I og II

Loggfør operasjoner i maskinrom og last-/ballastoperasjoner nøyaktig i samsvar med MARPOL tillegg I.

Mer info

Avfallsloggbok

Sikre overholdelse av regler under MARPOL tillegg V for å redusere avfall fra skip dumpet i havet.

Mer info
to uidentifiserte profesjonelle sitter foran en bærbar datamaskin på et skrivebord. Den ene peker på skjermen mens vi ser på holografiske bilder bestående av skjermbilder med diagrammer over verdenskart og hjerner og forskjellige datadiagrammer.

Reiseloggbok

Samle inn og analyser data fra utslipp av drivhusgasser (GHG) for å tilfredsstille obligatoriske EU MRV og IMO DCS-krav.

Mer info

Relaterte ressurser

Video: eLogs

Se hvordan ABS Wavesight eLogs kan styrke flåten og forenkle loggføringsprosesser.

Brosjyre: eLogs

Lær mer om ABS Wavesight eLogs: en kraftig digital løsning som erstatter tradisjonelle papirloggbøker og gir samsvarsadministrasjon en ny dimensjon.

Trenger du mer hjelp?

Få en omvisning i eLogs med en av ekspertene våre for å se det med egne øyne.

Kontakt oss
Back to top