Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

OMFATTENDE JOURNALFØRING

eLogs-dagbøker

[field.image:entity:field_media_image:entity:alt]

Dagbøker som overholder MARPOL:

  Operasjoner i maskinrom – Oljejournal del 1

  Journalfør operasjoner i maskinrom nøyaktig i samsvar med MARPOL tillegg I.

  Last-/ballastoperasjoner – Oljejournal del 2

  Journalfør last-/ballastoperasjoner nøyaktig i samsvar med MARPOL tillegg I.

  Panama del 3 – Oljejournal del 3

  Sikre overholdelse av MMC-215 relatert til Forskrifter for hindring av luftforurensning fra skip.

  Avfallsjournal del 1 og 2

  Sikre overholdelse av regler under MARPOL tillegg V for å redusere avfall fra skip dumpet i havet.

  Lastejournal – Giftig flytende stoff

  Journalfør operasjoner relatert til lasting og lossing av giftig flytende last.

  Dieselmotornivå og statusjournal

  Sikre overholdelse av krav til Kontrollområder for NOx nivå III-utslipp ved å journalføre nivå og av-/på-status for marine dieselmotorer sammen med dato, klokkeslett og skipets posisjon.

  Journal over ozonnedbrytende stoffer

  Journalfør operasjoner relatert til oppladbare systemer som inneholder ozonnedbrytende stoffer.

  Journal for motorparametere

  Journalfør alle endringer i parametere, inkludert innstillingene for komponenter og motor, som kan påvirke NOx-utslippene til dieselmotorer.

  Journal for marint svoveldrivstoff (Journalføring for bytting av brennstoffolje)

  Journalfør bytteprosess av brennstoffolje under seiling i ECA-soner i samsvar med MARPOL tillegg VI, forskrift 14.

  Oppretthold samsvar og effektivitet med disse loggbøkene:

   Bunkringsprøvejournal

   Oppbevar bunkringsprøver om bord for å avgjøre kvalitetsspesifikasjonen og for å demonstrere overholdelse av grenser for svovelbunkring angitt i MARPOL tillegg VI.

   Bunkringsjournal/-dagbok

   Lever en skriftlig rapport over bunkringsoperasjoner i samsvar med MARPOL tillegg I og VI. SOLAS kapittel VI, forskrift 5.1.

   Dekksdagbok

   Journalfør reisens fremdrift, detaljer vedrørende lasting og lossing og handlingsforløp som påvirket ledelse og drift av skip.

   GMDSS radiodagbok

   Journalfør kritisk kommunikasjon og skap større oppmerksomhet angående sikkerhetsutstyr ved hjelp av strukturerte inspeksjoner.

   Kompassfeildagbok

   Ved å sjekke og journalføre kompassfeil kan navigatøren følge med på avvik, noe som igjen kan avdekke behov for å justere eller reparere det magnetiske kompasset.

   Dagbok over maritime besøkende

   Journalfør besøkende på stedet, og sikre korrekt adgang til skipsrom.

   Ballastvannjournal

   Følg med på alle BWT-operasjoner, sikre overholdelse av regler og ta vare på beskyttede økosystemer.

   Bridge Bell-dagbok

   Journalfør essensiell informasjon om fartøyets bevegelser.

   Bridge Order-dagbok

   Gjør det mulig for kapteinen å registrere alle krav til sikker navigasjon og andre operasjoner som utføres på skipet.

   Begroingsjournal

   Gjør det mulig med detaljert registrering av alle inspeksjoner og tiltak for håndtering av begroing som er utført på skipet for å hjelpe skipoperatøren med å evaluere effektiviteten av planen for håndtering av begroing.

   Motor Bell-dagbok

   Alle glass, signaler og ordre mottatt vedrørende propellenes bevegelser hver dag. Dekksdagboken er et permanent juridisk dokument. 

   ABS Wavesight eLogs har også støtte for følgende motordagbøker: Dagbok for totakts lavhastighetsmotor, motordagbøker for BK122, motorrom diesel og slepebåt.

   Back to top