Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

UITGEBREIDE ADMINISTRATIE

eLogs-logboeken

[field.image:entity:field_media_image:entity:alt]

MARPOL-conforme logboeken:

  Activiteiten in de machinekame – oliejournaal deel 1

  Houd activiteiten in de machinekamer nauwkeurig bij zodat u aan bijlage I van Marpol voldoet.

  Activiteiten met vracht/ballast – oliejournaal deel 2

  Houd activiteiten met vracht/ballast nauwkeurig bij zodat u aan bijlage I van Marpol voldoet.

  Panama deel 3 – oliejournaal deel 3

  Voldoe aan MMC-215, dat verband houdt met de voorschriften inzake de preventie van luchtverontreiniging door schepen.

  Afvaljournaal delen I en 2

  Voldoe aan de bepalingen uit bijlage V van Marpol om de hoeveelheid afval die vanaf schepen in zee wordt geloosd te verminderen.

  Vrachtjournaal – schadelijke vloeibare stof

  Registreer activiteiten die verband houden met het laden en lossen van schadelijke vloeibare vrachten.

  Journaal met informatie over de generatie en status van dieselmotoren

  Zorg dat u de vereisten voor emissiebeheersing voor NOx-controle voor generatie III in acht neemt door de generatie- en aan/uit-status van mariene dieselmotoren te registeren, samen met de datum, het tijdstip en de positie van het schip.

  Journaal met informatie over ozonafbrekende stoffen

  Log activiteiten die verband houden met oplaadbare systemen die ozonafbrekende stoffen bevatten.

  Journaal met informatie over motorparameters

  Registreer alle wijzigingen in parameters, waaronder componenten en motorinstellingen, die van invloed kunnen zijn op de NOx-uitstoot van een dieselmotor.

  Journaal met informatie over het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen

  Registreer het omschakelingsproces voor stookolie tijdens het varen in gebieden voor emissiebeheersing om te voldoen aan bijlage VI, bepaling 14, van Marpol.

  zorg voor compliance en efficiëntie met deze logboeken:

   Journaal met informatie over bunkermonsters

   Bewaar bunkermonsters aan boord om de kwaliteit te bepalen en om aan te tonen dat wordt voldaan aan de zwavellimieten voor bunkeren uit bijlage VI van Marpol.

   Journaal/logboek met informatie over bunkeractiviteiten

   Verschaf een schriftelijk verslag van bunkeractiviteiten om te voldoen aan bijlagen I en VI van Marpol. Solas hoofdstuk VI, bepaling 5.1.

   Deklogboek

   Registreer de progressie van een reis, de details van het laden en lossen van vracht en beschrijvingen van alle gebeurtenissen die gevolgen hebben voor het beheer van het schip.

   GMDSS-radiologboek

   Registreer belangrijke communicatie en stimuleer de bewustwording omtrent de veiligheidsapparatuur door middel van gestructureerde inspecties.

   Logboek van kompasfouten

   Door kompasfouten te controleren en registeren kan Navigator afwijkingen monitoren, zodat kan worden bepaald of het magnetische kompas anders moet worden afgesteld of moet worden gerepareerd.

   Logboek van maritieme bezoekers

   Registreer bezoekers en zorg dat ze de juiste toegang krijgen tot ruimtes van het schip.

   Journaal met informatie over ballastwater

   Monitor alle activiteiten voor behandeling van ballastwater en zorg dat aan de voorschriften wordt voldaan en dat beschermde ecosystemen niet worden geschaad.

   Bruglogboek met meldingen

   Registreer vitale informatie over de verplaatsingen van het schip.

   Bruglogboek

   Stelt de schipper in staat om alle vereisten met betrekking tot aspecten van veiligheid tijdens de navigatie en andere activiteiten op het schip te registreren.

   Journaal met informatie over bioaangroei

   Gedetailleerde registratie van alle inspecties en maatregelen ter beheersing van bioaangroei die op het schip worden uitgevoerd, om de exploitant te helpen bepalen hoe doelmatig het plan voor beheersing van bioaangroei is.

   Logboek met motormeldingen

   Logboek van alle meldingen, signalen en opdrachten die elke dag worden ontvangen met betrekking tot de beweging van de scheepsschroeven. Het logboek met technische opdrachten (Engineer’s Bell Book) is a een permanent juridisch document. 

   ABS Wavesight eLogs ondersteunt ook de volgende motorlogboeken: logboek voor tweetaktmotor met lage snelheid, BK122-motorlogboek, logboek voor dieselmachinekamer en logboek voor sleepmotor.

   Back to top