Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ELEKTRONISCHE LOGBOEKOPLOSSING

eLogs

Krachtig. Eenvoudig. Betrouwbaar.

Een jonge Aziatische vrouwelijke IT-ingenieur wijst op een van de drie computerschermen terwijl een jonge Afrikaanse man achter zijn bureau zit en een toetsenbord gebruikt.

eLogs: functies

Administratie eenvoudig gemaakt

ABS Wavesight eLogs is een soepele automatiseringstool voor de hedendaagse digitale vloot. Het vervangt papieren logboeken en vereenvoudigt de gegevensinvoer, verlaagt de operationele kosten, vergroot de betrouwbaarheid van gegevens en verbetert de naleving van voorschriften.

Wereldwijde erkenning

eLogs is ontwikkeld op basis van de normen van de Commissie voor de bescherming van het mariene milieu (MEPC) van de IMO en sluit aan op de beginselen van het Solas-verdrag en het verdrag inzake het beheer van ballastwater. Het is goedgekeurd door het American Bureau of Shipping en is Marpol- en Solas-conform.

Hack-bestendig en veilig

Volledige traceerbaarheid van gebruikers met beveiligde audits, waarbij de oorspronkelijke invoer bewaard blijft en alle wijzigingen worden geregistreerd. Digitale gegevens worden geregistreerd, opgeslagen en beschermd tegen onbevoegd gebruik, zodat ze lang gebruikt kunnen worden en de integriteit ervan gewaarborgd is.

Uitgebreide functies

eLogs, de moderne opvolger van traditionele logboeken, neemt de beperkingen van papieren logboeken weg door administratieve functies te vereenvoudigen, inconsistenties en fouten van gebruikers af te stemmen en de productiviteit te verhogen.

Dankzij een uitgebreid pakket van meer dan 20 ondersteunde logboeken kan ABS Wavesight eLogs u helpen de overstap te maken naar een versleutelde, traceerbare en manipulatiebestendige administratie zonder papieren documenten. Een paar voorbeelden van populaire ondersteunende logboeken:

Een professional van Afrikaanse afkomst zit aan zijn bureau en gebruikt het toetsenbord van een computer. Naast de computermonitor zijn een smartphone, tablet met hoes en laptop te zien.

Oliejournaals 
deel I en II

Houd activiteiten in de machinekamer en met vracht/ballast nauwkeurig bij zodat u aan bijlage I van Marpol voldoet.

Meer informatie

Afvaljournaal

Voldoe aan de bepalingen uit bijlage V van Marpol om de hoeveelheid afval die vanaf schepen in zee wordt geloosd te verminderen.

Meer informatie
Twee niet-geïdentificeerde professionals zitten aan een bureau achter een laptop. Eén van hen wijst naar het scherm en we zien holografische afbeeldingen met schermen met diagrammen van wereldkaarten en hersenen en allerlei gegevensdiagrammen.

Reislogboek

Verzamel en analyseer gegevens over broeikasgasemissies om aan de bindende MRV-voorschriften van de EU en DCS-vereisten van de IMO te voldoen.

Meer informatie
Een professional van Afrikaanse afkomst zit aan zijn bureau en gebruikt het toetsenbord van een computer. Naast de computermonitor zijn een smartphone, tablet met hoes en laptop te zien.

Oliejournaals 
deel I en II

Houd activiteiten in de machinekamer en met vracht/ballast nauwkeurig bij zodat u aan bijlage I van Marpol voldoet.

Meer informatie

Afvaljournaal

Voldoe aan de bepalingen uit bijlage V van Marpol om de hoeveelheid afval die vanaf schepen in zee wordt geloosd te verminderen.

Meer informatie
Twee niet-geïdentificeerde professionals zitten aan een bureau achter een laptop. Eén van hen wijst naar het scherm en we zien holografische afbeeldingen met schermen met diagrammen van wereldkaarten en hersenen en allerlei gegevensdiagrammen.

Reislogboek

Verzamel en analyseer gegevens over broeikasgasemissies om aan de bindende MRV-voorschriften van de EU en DCS-vereisten van de IMO te voldoen.

Meer informatie

Verwante informatiebronnen

Video: eLogs

Kijk hoe ABS Wavesight eLogs uw vloot een boost kan geven en administratieve processen kan vereenvoudigen.

Brochure: eLogs

Kom meer te weten over ABS Wavesight eLogs: een krachtige digitale oplossing die traditionele papieren logboeken vervangt en een nieuwe dimensie toevoegt aan compliance-beheer.

Meer weten?

Laat een van onze deskundigen u een rondleiding geven door eLogs zodat u met eigen ogen kunt zien hoe het werkt.

Neem contact op
Back to top