Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Miljømål

Drive bærekraftsinitiativer

 

en offshore vindmøllepark. En servicebåt beveger seg fort mellom turbinene og etterlater seg et tydelig kjølvann.

Ved roret for bærekraft: ABS Wavesight miljømål for en grønnere fremtid

For hver beslutning vi tar, prioriterer teamet vårt å beskytte planetens fremtid. Mens innovasjon og digitalisering spiller en viktig rolle for å drive energieffektivitet fremover og oppnå langsiktige bærekraftmål, må vi også være opptatt av å redusere miljøbelastningen i alle ledd. Som bransjeledere er vi ikke bare engasjert i å implementere endringer i hele bransjen vår. Målet vårt er å fremme miljømessig bærekraft på en slik måte at det påvirker hele kloden.

Avfallsfri markedsføring

Her på ABS Wavesight har vi som mål å være avfallsfrie og miljøvennlige i alle markedsføringskanaler. Markedsføringsmaterialet og markedsføringskanalene er digitale. Vi arrangerer grønne begivenheter og bruker digitale skilt, felles transportalternativer, kortreist mat og drikke og andre ressurser som reduserer fotavtrykket for arrangementet.

Miljømål karbonavtrykk

Ansvarlige innkjøp og samarbeid

Klærne og markedsføringsartiklene våre er innkjøpt fra ansvarlige kilder, og vi samarbeider med mange leverandører som deler våre verdier. Vi har som mål å ha en positiv effekt på havene og biomangfoldet ved å velge produkter som er laget av resirkulert materialer. Vi velger også leverandører med initiativer som å plante trær når de mottar bestillinger, noe som ikke bare bidrar til å produsere renere luft vi kan puste i, men også å gjenoppbygge økosystemer for dyrelivet.

Miljømål ESG-initiativer

Frivillighets- og DE&I-initiativer

ABS Wavesight gjenspeiler moderselskapet, American Bureau of Shipping, når det kommer til programmer og mål som styrker ansatte over hele verden til å vokse og utmerke seg på alle livets områder. I vårt engasjement for miljøet oppmuntrer vi også de ansatte til å delta i frivillige aktiviteter som Dress for Success og lokale matsentraler, samt strand- og parkrydding. 

Back to top