Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

BYGG EN SIKKERHETSKULTUR

HSQE & Vetting Manager

[field.image:entity:field_media_image:entity:alt]

Hvordan gjør jeg sikkerhet til en vane?

Det kan være vanskelig å bygge en kultur for sikkerhet og overholdelse av regler. Nautical Systems HSQE and Vetting Manager gjør endringsstyring og risikobegrensning enklere med innebygde verktøy for rapportering, risikovurdering og enklere beslutningstaking.

Nyskapende funksjoner

skjermbilde av HSQE-oversikt

Intuitive oversikter

Enkel og effektiv tilgang til all nødvendig informasjon for å se og administrere sikkerhets- og samsvarsprogrammet og for å vurdere inspeksjoner og svar.

et skjermbilde som viser HSQE-forhåndsvisning på nett av samsvarsplanen

Ett-klikk-funksjonalitet

La brukere ta seg av utløpte samsvarsjobber, åpne hendelser, jobbsikkerhetsanalyser, arbeidstillatelser og korrigerende tiltak.

skjermbilde av HSQE-kalenderen

Kalender som er lett å lese

Se oppgaver på skips- og flåtenivå for vurdering, inspeksjoner, møter, øvelser, revisjoner og korrigerende tiltak.

skjermbilde som viser et grensesnitt med konfigurerbare skjermbilder

Konfigurerbare skjermbilder

Kan justeres til forretningsprosessene dine.

Nyskapende funksjoner

skjermbilde av HSQE-oversikt

Intuitive oversikter

Enkel og effektiv tilgang til all nødvendig informasjon for å se og administrere sikkerhets- og samsvarsprogrammet og for å vurdere inspeksjoner og svar.

et skjermbilde som viser HSQE-forhåndsvisning på nett av samsvarsplanen

Ett-klikk-funksjonalitet

La brukere ta seg av utløpte samsvarsjobber, åpne hendelser, jobbsikkerhetsanalyser, arbeidstillatelser og korrigerende tiltak.

skjermbilde av HSQE-kalenderen

Kalender som er lett å lese

Se oppgaver på skips- og flåtenivå for vurdering, inspeksjoner, møter, øvelser, revisjoner og korrigerende tiltak.

skjermbilde som viser et grensesnitt med konfigurerbare skjermbilder

Konfigurerbare skjermbilder

Kan justeres til forretningsprosessene dine.

Oppdag andre Nautical Systems-moduler

Voyage Manager

ABS Wavesight Nautical Systems Voyage Manager muliggjør reiseplanlegging og overholdelse av en rekke industri- og miljøforskrifter via enkle middagsrapporter og innhenting av hendelsesdata.

Document Manager

ABS Wavesight Nautical Systems Document Manager System kan integreres med alle NS-moduler for administrasjon, styring, distribusjon og kontroll av kritisk sikkerhets- og driftsdokumentasjon. Document Manager sørger for at nødvendig dokumentasjon er lett tilgjengelig og korrekt delt.

Crew and Payroll Manager

ABS Wavesight Nautical Systems Crew and Payroll Manager støtter en helhetlig prosess for personaladministrasjon for tidsplanlegging og kompensasjon av mannskap, samt sporing av utdanning og kvalifikasjoner.

Trenger du mer hjelp?

Få en omvisning i Nautical Systems med en av ekspertene våre for å se hvordan det fungerer med egne øyne.

Kontakt oss
Back to top