Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PROGRAMVARE FOR FLÅTEYTELSE

My Digital Fleet 

Sanntid. Ekte drift. Virkelige resultater.

et lasteskip sett fra luften som beveger seg ut på dypere vann og blir møtt av et mindre fartøy.

My Digital Fleets programvareegenskaper

Risikostyring i sanntid

Få analyser i sanntid slik at du kan optimalisere ruter, evaluere ROI og planlegge proaktivt vedlikehold.

Bedre datakvalitet

Motta kvalitetsvurderinger av hvert fartøys data for å finne ut hvor endringer er mest nødvendig i digitaliseringsprosessen.

Dekarboniser flåten

Møt og overgå bærekraftmål ved hjelp av aktiv sporing og reduser utslipp i hele flåten.

Optimaliser ytelse

Overvåk ruter og miljøforhold for å optimalisere flåtedriften i sanntid.

Få flåtestatistikk i sanntid. My Digital Fleet drives av kraftige datamodeller og har flere moduler som gjør at du kan vurdere, administrere og optimalisere flåten raskt og presist.

My Dashboard

Via My Dashboard kan du enkelt se miljørisikoer, drivstoffytelse, flåteposisjon med mer – for hvert fartøy – og skape en mer bærekraftig flåte med større driftseffektivitet.

Mer info

Environmental Monitor

Environmental Monitor overvåker kontinuerlig flåtens karbonavtrykk, EU-kvoteforpliktelser og CII-vurdering for å hjelpe deg til å treffe bærekraftige beslutninger som er nødvendige for ekte dekarbonisering.

Mer info

Vessel Performance Monitor

Gir deg en dypere forståelse av effekten skrog- og fremdriftsytelse kan ha på markører som drivstofforbruk og CO2-utslipp.

Mer info

Vessel Data Monitor

Med Vessel Data Monitor har du hele tiden oversikt over datakvaliteten din med egne vurderinger for hvert fartøy. 

Mer info

Få flåtestatistikk i sanntid. My Digital Fleet drives av kraftige datamodeller og har flere moduler som gjør at du kan vurdere, administrere og optimalisere flåten raskt og presist.

My Dashboard

Via My Dashboard kan du enkelt se miljørisikoer, drivstoffytelse, flåteposisjon med mer – for hvert fartøy – og skape en mer bærekraftig flåte med større driftseffektivitet.

Mer info

Environmental Monitor

Environmental Monitor overvåker kontinuerlig flåtens karbonavtrykk, EU-kvoteforpliktelser og CII-vurdering for å hjelpe deg til å treffe bærekraftige beslutninger som er nødvendige for ekte dekarbonisering.

Mer info

Vessel Performance Monitor

Gir deg en dypere forståelse av effekten skrog- og fremdriftsytelse kan ha på markører som drivstofforbruk og CO2-utslipp.

Mer info

Vessel Data Monitor

Med Vessel Data Monitor har du hele tiden oversikt over datakvaliteten din med egne vurderinger for hvert fartøy. 

Mer info

Relaterte ressurser

Webinar: Det nye shippingdilemmaet:

ABS Wavesight og Sofar Ocean tar for seg bransjens utfordringer for tiden og hvordan man kan være lønnsom i en karbonnøytral fremtid.

Webinar: Kombinasjon av data om miljø og marine fartøy til støtte for dekarbonisering

ABS Wavesight og Meteomatics tar for seg hvordan data kan løse en av de største utfordringene innen maritim shipping.

Infografikk: My Digital Fleet

Se hvordan den nyeste programvaren for flåteadministrasjon fra ABS Wavesight, My Digital Fleet, kan optimalisere driften om bord.

Brosjyre: My Digital Fleet

Lær mer om de viktigste nøkkelfaktorene til den eneste plattformen for risikoadministrasjon for å drive bærekraftige operasjoner samt redusere driftsrisiko.

Trenger du mer hjelp?

Få en omvisning i My Digital Fleet med en av ekspertene våre for å se det med egne øyne.

Kontakt oss
Back to top