Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

KVALITETSVURDERING AV FARTØYDATA

Overvåking av fartøydata

[field.image:entity:field_media_image:entity:alt]

Hvordan overvåker og forbedrer jeg kvaliteten på fartøydataene?

Operasjonelle beslutninger er bare så gode som dataene de er basert på. Med Vessel Data Monitor i My Digital Fleet har du hele tiden oversikt over kvaliteten på fartøydataene dine. Det gjør det lettere å identifisere hvor det er mest behov for endringer under digitaliseringen. 

Nyskapende funksjoner

et skjermbilde av My Digital Fleet Voyage Planning and Tracking med fargekodet, kartlagt analyse av vindpåvirkning og rutene til forskjellige fartøy.

Flåteoversikt

Sammendrag av kvaliteten på flåtedataene.

et skjermbilde av My Digital Fleet Voyage Planning and Tracking med fargekodet, kartlagt analyse av vindpåvirkning og rutene til forskjellige fartøy.

Kvalitetsvurdering av data

Visualiser raskt potensielle dataproblemer.

Nyskapende funksjoner

et skjermbilde av My Digital Fleet Voyage Planning and Tracking med fargekodet, kartlagt analyse av vindpåvirkning og rutene til forskjellige fartøy.

Flåteoversikt

Sammendrag av kvaliteten på flåtedataene.

et skjermbilde av My Digital Fleet Voyage Planning and Tracking med fargekodet, kartlagt analyse av vindpåvirkning og rutene til forskjellige fartøy.

Kvalitetsvurdering av data

Visualiser raskt potensielle dataproblemer.

Oppdag andre muligheter

My Dashboard

Se miljørisikoer, drivstoffytelse, ruter med mer – per fartøy – og skap en mer bærekraftig flåte med større driftseffektivitet. 

Environmental Monitor

Environmental Monitor overvåker kontinuerlig flåtens karbonfotavtrykk, inkludert CII-vurdering, og den gjør det enklere å treffe beslutninger for dekarbonisering.

Vessel Performance Monitor

Ved hjelp av algoritmer basert på ISO-standarder får du detaljerte markører for fartøyytelse, noe som gjør det mulig å adressere vedlikeholdsbehov før de påvirker lønnsomheten negativt.

Trenger du mer hjelp?

Få en omvisning i My Digital Fleet med en av ekspertene våre for å se hvordan det fungerer med egne øyne.

Kontakt oss
Back to top