Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

INTEGRAAL PERSONEELSMANAGEMENT

Crew and Payroll Manager

[field.image:entity:field_media_image:entity:alt]

Kan ik roosters, salarisadministratie en kwalificaties op één locatie regelen?

In de scheepvaart zijn personeelsbestanden vaak groot. Met Nautical Systems Crew and Payroll Manager levert dat geen problemen op, want op de intuïtieve dashboards kunnen de roosters, trainingen en certificeringen van bemanningsleden, inspecties en oefeningen en vergoedingen voor alle locaties wereldwijd worden bijgehouden.
 

Innovatieve functies

Een schermafdruk met een webpreview van het NS Crew Payroll Manager-dashboard in de lichte modus met een vervolgkeuzelijst in het tabbladmenu aan de linkerkant met 15 onderdelen met onder meer numerieke statistieken en staafdiagrammen voor Crew onboard vessels (Bemanning aan boord van schepen), Crew utilization by rank (Inzet van bemanning per rang), Crew ShoreSide Activity (Activiteiten bemanning aan wal) en Crewing Agency (Uitzendbureau). Twee ringdiagrammen met als titel Crew Distribution by Age (in Years) (Leeftijdsdistributie bemanning (in jaren)) en Crew Distribution by Experience (Distributie bemanning op ervaring), en twee statusbalken voor Crew Over Due Certifications (Verlopen certificeringen bemanning) en Crew Over Due Endorsements (Verlopen goedkeuringen bemanning), en een laatste onderdeel zonder diagram met het label Crew Changes in 7 Days (Veranderingen in bemanning in de afgelopen 7 dagen).

Intuïtieve dashboards

Eenvoudige en efficiënte toegang tot de benodigde informatie om te waarborgen dat de bemanning veilig en gekwalificeerd is.

schermafdruk van Crew Schedular in de donkere modus met een spreadsheet van de posities, namen en gewerkte datums en tijden van bemanningsleden

Geïntegreerde roosters

Kan worden gebruikt voor het bijhouden van bijeenkomsten en oefeningen aan boord, aan- en afmelding van bemanning, beheer van kwalificaties van bemanningsleden en invoer en goedkeuring van rusttijden.

Een schermafdruk met een webpreview van het NS Crew Payroll Manager-dashboard in de lichte modus met een vervolgkeuzelijst in het tabbladmenu aan de linkerkant met 15 onderdelen met onder meer numerieke statistieken en staafdiagrammen voor Crew onboard vessels (Bemanning aan boord van schepen), Crew utilization by rank (Inzet van bemanning per rang), Crew ShoreSide Activity (Activiteiten bemanning aan wal) en Crewing Agency (Uitzendbureau). Twee ringdiagrammen met als titel Crew Distribution by Age (in Years) (Leeftijdsdistributie bemanning (in jaren)) en Crew Distribution by Experience (Distributie bemanning op ervaring), en twee statusbalken voor Crew Over Due Certifications (Verlopen certificeringen bemanning) en Crew Over Due Endorsements (Verlopen goedkeuringen bemanning), en een laatste onderdeel zonder diagram met het label Crew Changes in 7 Days (Veranderingen in bemanning in de afgelopen 7 dagen).

Voorschriften voor salarisadministratie

Kan eenvoudig worden aangepast aan internationale voorschriften voor de loonadministratie, onder meer voor beloningen en inhoudingen, bijdragen aan vakbonden, fiscale aftrekposten, pensioenfondsbijdragen en de aanschaf van goederen door bemanningsleden.

Een schermafdruk van een webpreview van de Crew and HSQE -werkruimte in de lichte modus met aan de linkerkant een vervolgkeuzelijst met een tabbladmenu aan de bovenkant, met zeven onderdelen met eenkleurige staafdiagrammen met de titels Injury Incidents Past n Months (Incidenten met letsel afgelopen N maanden) en My Created Open Corrective Actions by Status (Door mij aangemaakte openstaande corrigerende maatregelen op status), een meerkleurig staafdiagram getiteld My Compliance Documents (Mijn compliance-documenten) en twee andere eenkleurige staafdiagrammen met meerdere statistieken met de labels Open Corrective Actions (Openstaande corrigerende maatregelen) en Signed On Crew List (Ingetekend op bemanningslijst). Twee andere onderdelen hebben als titel Open Inspection/Meeting/Drills (Openstaande inspecties/bijeenkomsten/oefeningen) en Open JSA by Status (Open JSA op status).

Veiligheidsintegratie

Integreert met ABS Wavesight NS HSQE Manager om bemannings- en veiligheidsbeheer samen te brengen in één soepel proces zodat letsel zo veel mogelijk kan worden voorkomen.

Een schermafdruk van een webpreview van de Crew and HSQE -werkruimte in de lichte modus met aan de linkerkant een vervolgkeuzelijst met een tabbladmenu aan de bovenkant, met zeven onderdelen met eenkleurige staafdiagrammen met de titels Injury Incidents Past n Months (Incidenten met letsel afgelopen N maanden) en My Created Open Corrective Actions by Status (Door mij aangemaakte openstaande corrigerende maatregelen op status), een meerkleurig staafdiagram getiteld My Compliance Documents (Mijn compliance-documenten) en twee andere eenkleurige staafdiagrammen met meerdere statistieken met de labels Open Corrective Actions (Openstaande corrigerende maatregelen) en Signed On Crew List (Ingetekend op bemanningslijst). Twee andere onderdelen hebben als titel Open Inspection/Meeting/Drills (Openstaande inspecties/bijeenkomsten/oefeningen) en Open JSA by Status (Open JSA op status).

Integratie van boekhouding

Integreert met financiële, boekhoudkundige en HR- en ERP-systemen van andere aanbieders en informatie over loonbelastingbetalingen en vakbondsbijdragen.

Innovatieve functies

Een schermafdruk met een webpreview van het NS Crew Payroll Manager-dashboard in de lichte modus met een vervolgkeuzelijst in het tabbladmenu aan de linkerkant met 15 onderdelen met onder meer numerieke statistieken en staafdiagrammen voor Crew onboard vessels (Bemanning aan boord van schepen), Crew utilization by rank (Inzet van bemanning per rang), Crew ShoreSide Activity (Activiteiten bemanning aan wal) en Crewing Agency (Uitzendbureau). Twee ringdiagrammen met als titel Crew Distribution by Age (in Years) (Leeftijdsdistributie bemanning (in jaren)) en Crew Distribution by Experience (Distributie bemanning op ervaring), en twee statusbalken voor Crew Over Due Certifications (Verlopen certificeringen bemanning) en Crew Over Due Endorsements (Verlopen goedkeuringen bemanning), en een laatste onderdeel zonder diagram met het label Crew Changes in 7 Days (Veranderingen in bemanning in de afgelopen 7 dagen).

Intuïtieve dashboards

Eenvoudige en efficiënte toegang tot de benodigde informatie om te waarborgen dat de bemanning veilig en gekwalificeerd is.

schermafdruk van Crew Schedular in de donkere modus met een spreadsheet van de posities, namen en gewerkte datums en tijden van bemanningsleden

Geïntegreerde roosters

Kan worden gebruikt voor het bijhouden van bijeenkomsten en oefeningen aan boord, aan- en afmelding van bemanning, beheer van kwalificaties van bemanningsleden en invoer en goedkeuring van rusttijden.

Een schermafdruk met een webpreview van het NS Crew Payroll Manager-dashboard in de lichte modus met een vervolgkeuzelijst in het tabbladmenu aan de linkerkant met 15 onderdelen met onder meer numerieke statistieken en staafdiagrammen voor Crew onboard vessels (Bemanning aan boord van schepen), Crew utilization by rank (Inzet van bemanning per rang), Crew ShoreSide Activity (Activiteiten bemanning aan wal) en Crewing Agency (Uitzendbureau). Twee ringdiagrammen met als titel Crew Distribution by Age (in Years) (Leeftijdsdistributie bemanning (in jaren)) en Crew Distribution by Experience (Distributie bemanning op ervaring), en twee statusbalken voor Crew Over Due Certifications (Verlopen certificeringen bemanning) en Crew Over Due Endorsements (Verlopen goedkeuringen bemanning), en een laatste onderdeel zonder diagram met het label Crew Changes in 7 Days (Veranderingen in bemanning in de afgelopen 7 dagen).

Voorschriften voor salarisadministratie

Kan eenvoudig worden aangepast aan internationale voorschriften voor de loonadministratie, onder meer voor beloningen en inhoudingen, bijdragen aan vakbonden, fiscale aftrekposten, pensioenfondsbijdragen en de aanschaf van goederen door bemanningsleden.

Een schermafdruk van een webpreview van de Crew and HSQE -werkruimte in de lichte modus met aan de linkerkant een vervolgkeuzelijst met een tabbladmenu aan de bovenkant, met zeven onderdelen met eenkleurige staafdiagrammen met de titels Injury Incidents Past n Months (Incidenten met letsel afgelopen N maanden) en My Created Open Corrective Actions by Status (Door mij aangemaakte openstaande corrigerende maatregelen op status), een meerkleurig staafdiagram getiteld My Compliance Documents (Mijn compliance-documenten) en twee andere eenkleurige staafdiagrammen met meerdere statistieken met de labels Open Corrective Actions (Openstaande corrigerende maatregelen) en Signed On Crew List (Ingetekend op bemanningslijst). Twee andere onderdelen hebben als titel Open Inspection/Meeting/Drills (Openstaande inspecties/bijeenkomsten/oefeningen) en Open JSA by Status (Open JSA op status).

Veiligheidsintegratie

Integreert met ABS Wavesight NS HSQE Manager om bemannings- en veiligheidsbeheer samen te brengen in één soepel proces zodat letsel zo veel mogelijk kan worden voorkomen.

Een schermafdruk van een webpreview van de Crew and HSQE -werkruimte in de lichte modus met aan de linkerkant een vervolgkeuzelijst met een tabbladmenu aan de bovenkant, met zeven onderdelen met eenkleurige staafdiagrammen met de titels Injury Incidents Past n Months (Incidenten met letsel afgelopen N maanden) en My Created Open Corrective Actions by Status (Door mij aangemaakte openstaande corrigerende maatregelen op status), een meerkleurig staafdiagram getiteld My Compliance Documents (Mijn compliance-documenten) en twee andere eenkleurige staafdiagrammen met meerdere statistieken met de labels Open Corrective Actions (Openstaande corrigerende maatregelen) en Signed On Crew List (Ingetekend op bemanningslijst). Twee andere onderdelen hebben als titel Open Inspection/Meeting/Drills (Openstaande inspecties/bijeenkomsten/oefeningen) en Open JSA by Status (Open JSA op status).

Integratie van boekhouding

Integreert met financiële, boekhoudkundige en HR- en ERP-systemen van andere aanbieders en informatie over loonbelastingbetalingen en vakbondsbijdragen.

Kom meer te weten over andere functies

HSQE and Vetting Manager

ABS Wavesight Nautical Systems HSQE and Vetting Manager combineert veiligheidsbeheersystemen, risicobeheersing, inspecties en veranderingsmanagement in één integraal proces voor compliance-beheer.

Document Manager

Document Manager System van ABS Wavesight Nautical Systems integreert met alle NS-modules voor het beheer en de distributie van kritieke veiligheids- en operationele documentatie. Document Manager zorgt dat de vereiste documentatie eenvoudig toegankelijk is en op gepaste wijze wordt gedeeld.

Voyage Manager

Voyage Manager van ABS Wavesight Nautical Systems faciliteert de planning van reizen en de naleving van allerlei branche- en milieuregelgeving door middel van eenvoudige positieverslagen en de vastlegging van informatie over gebeurtenissen.

Meer weten?

Laat een van onze deskundigen u een rondleiding geven door Nautical Systems zodat u met eigen ogen kunt zien hoe het werkt.

Neem contact op
Back to top