Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

LEVENSCYCLUSBEHEER

Maintenance Manager

[field.image:entity:field_media_image:entity:alt]

Hoe kan ik de kosten voor activabeheer tot een minimum beperken?

De concurrentie in de zeevaart wordt steeds groter. Het is daarom cruciaal dat apparatuur zo veel mogelijk beschikbaar is en kosten worden beheerst. Nautical Systems Maintenance Manager is een geavanceerd, intuïtief softwareplatform dat slimmere onderhoudsplanning mogelijk maakt zodat downtime en onnodige kosten tot een minimum kunnen worden beperkt.

Innovatieve functies

een schermafdruk van het Maintenance (onderhoud)-dashboard van Maintenance Manager in de lichte modus. Het scherm is onderverdeeld in acht segmenten: Favorites, Survey and Certificates due/overdue by Ship (Vereiste/achterstallige favorieten, inspecties en certificaten per schip), Survey and Certificates due/overdue Next 6 Months by Type (In de komende 6 maanden vereiste/achterstallige inspecties en certificaten per type), Saved Searches (Opgeslagen zoekopdrachten), Open Jobs by Priority (Openstaande taken op prioriteit), Critical Equipment With Overdue Jobs (Kritieke apparatuur met achterstallige taken), Open WO/SR/SO Items (Openstaande WO/SR/SO-items) PM/Non PM (PM/non-PM) en Overdue Jobs (Achterstallige taken)

Realtime weergaven

Monitor kritieke taken, aankomende onderhoudstaken en potentiële compliance-problemen in realtime.

een schermafdruk van een Workboat-onderhoudsplan in de donkere modus met een tabel waarin een activerings-checklist met bijbehorende periodes te zien is, evenals een in categorieën ingedeelde lijst met taakanalyses en specifieke taakvermeldingen

Geconsolideerde informatie

Uniforme toegang tot en inzicht in alle informatie die nodig is om de uitvoering van en het budget voor droogdokactiviteiten te beheren.

een schermafdruk van een onderhoudstakenlijst in Maintenance Manager in de lichte modus met een rode stip voor Liferaft Recertification (Hercertificering van reddingsvloten) en groene stippen voor Deck Repairs - Damage to Cargo Holds (Dekreparaties - schade aan laadruimen), Monthly Fire Pump Test (Maandelijkse test bluspomp) en Repair Fire Damper (Reparatie brandklep)

Coördinatie van onderhoud

Planning, tracking, voorspelling en uitvoering van onderhoud komen samen zodat gebruikers op elk niveau voltooide, lopende en aankomende taken kunnen beheren en preventief of corrigerend onderhoud mogelijk wordt.

een schermafdruk van de Maintenance Survey Manager Freedom-integratie in Maintenance Manager in de donkere modus met een tabel ABS Survey Planning (Planning ABS-inspecties) met alle ingeplande/niet-ingeplande/voltooide taken, gevolgd door een lijst in tabelformaat met acht categorieën in de kolommen

Certificaatbeheer

Houd deadlines, vervaldatums en respijtperiodes bij voor vaartuigspecifieke inspecties en certificaten.

Innovatieve functies

een schermafdruk van het Maintenance (onderhoud)-dashboard van Maintenance Manager in de lichte modus. Het scherm is onderverdeeld in acht segmenten: Favorites, Survey and Certificates due/overdue by Ship (Vereiste/achterstallige favorieten, inspecties en certificaten per schip), Survey and Certificates due/overdue Next 6 Months by Type (In de komende 6 maanden vereiste/achterstallige inspecties en certificaten per type), Saved Searches (Opgeslagen zoekopdrachten), Open Jobs by Priority (Openstaande taken op prioriteit), Critical Equipment With Overdue Jobs (Kritieke apparatuur met achterstallige taken), Open WO/SR/SO Items (Openstaande WO/SR/SO-items) PM/Non PM (PM/non-PM) en Overdue Jobs (Achterstallige taken)

Realtime weergaven

Monitor kritieke taken, aankomende onderhoudstaken en potentiële compliance-problemen in realtime.

een schermafdruk van een Workboat-onderhoudsplan in de donkere modus met een tabel waarin een activerings-checklist met bijbehorende periodes te zien is, evenals een in categorieën ingedeelde lijst met taakanalyses en specifieke taakvermeldingen

Geconsolideerde informatie

Uniforme toegang tot en inzicht in alle informatie die nodig is om de uitvoering van en het budget voor droogdokactiviteiten te beheren.

een schermafdruk van een onderhoudstakenlijst in Maintenance Manager in de lichte modus met een rode stip voor Liferaft Recertification (Hercertificering van reddingsvloten) en groene stippen voor Deck Repairs - Damage to Cargo Holds (Dekreparaties - schade aan laadruimen), Monthly Fire Pump Test (Maandelijkse test bluspomp) en Repair Fire Damper (Reparatie brandklep)

Coördinatie van onderhoud

Planning, tracking, voorspelling en uitvoering van onderhoud komen samen zodat gebruikers op elk niveau voltooide, lopende en aankomende taken kunnen beheren en preventief of corrigerend onderhoud mogelijk wordt.

een schermafdruk van de Maintenance Survey Manager Freedom-integratie in Maintenance Manager in de donkere modus met een tabel ABS Survey Planning (Planning ABS-inspecties) met alle ingeplande/niet-ingeplande/voltooide taken, gevolgd door een lijst in tabelformaat met acht categorieën in de kolommen

Certificaatbeheer

Houd deadlines, vervaldatums en respijtperiodes bij voor vaartuigspecifieke inspecties en certificaten.

Kom meer te weten over andere functies

Voyage Manager

Voyage Manager van ABS Wavesight Nautical Systems faciliteert de planning van reizen en de naleving van allerlei branche- en milieuregelgeving door middel van eenvoudige positieverslagen en de vastlegging van informatie over gebeurtenissen.

Document Manager

Document Manager System (DMS) van ABS Wavesight Nautical Systems integreert met alle NS-modules voor het beheer en de distributie van kritieke veiligheids- en operationele documentatie. NS DMS zorgt dat de vereiste documentatie eenvoudig toegankelijk is en op de juiste wijze wordt gedeeld.

Crew and Payroll Manager

In Crew and Payroll Manager van ABS Wavesight Nautical Systems kunnen personeelszaken integraal worden beheerd. Van roosters en vergoedingen tot cursussen en kwalificaties: alles kan worden bijgehouden.

Meer weten?

Laat een van onze deskundigen u een rondleiding geven door Nautical Systems zodat u met eigen ogen kunt zien hoe het werkt.

Neem contact op
Back to top